MÂM CƠM CÁ KHO TRÁM (420k/mâm)

28/10/2019

Mâm cơm cá kho trám (Lợn bản hấp/Cá kho trám/Bí thơm luộc/Canh cua/Trám chua ngọt/Cà pháo/Cơm): Giá - 420k/mâm

MÂM CƠM CÁ KHO TRÁM

(Lợn bản hấp/Cá kho trám/Bí thơm luộc/Canh cua/Trám chua ngọt/Cà pháo/Cơm)

Giá: 420k/mâm

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM