MÂM CƠM THỊT KHO TRÁM (310k/mâm)

28/10/2019

Mâm cơm thịt kho trám (Thịt kho trám/Đậu phụ sốt cà/Bí thơm luộc/Canh cua, trám chua ngọt/Cà pháo): Giá – 310k/mâm

MÂM CƠM THỊT KHO TRÁM

(Thịt kho trám/Đậu phụ sốt cà/Bí thơm luộc/Canh cua, trám chua ngọt/Cà pháo)

Giá: 310k/mâm

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM