Mẹt Lợn cuốn trám (Lợn hấp, lợn nướng, trám đen om, đồ cuốn) (315k/mẹt)

28/10/2019

Mẹt Lợn cuốn trám (Lợn hấp, lợn nướng, trám đen om, đồ cuốn) (315k/mẹt)

Mẹt Lợn cuốn trám

(Lợn hấp, lợn nướng, trám đen om, đồ cuốn)

Đơn giá: (315k/mẹt)

 

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM