Thực đơn đón tiếp Thủ tướng/nguyên thủ Quốc gia

15/11/2019

Đây là thực đơn đặc biệt được Nhà hàng Quả Trám thiết kế để phục vụ Thủ tướng/nguyên thủ Quốc gia.

Thực đơn đón tiếp Thủ tướng/nguyên thủ Quốc gia

 

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM