Trám xanh ngâm chua ngọt/ngâm mắm - 39.000 đồng/đĩa

28/10/2019

Trám xanh ngâm chua ngọt/ngâm mắm - 39.000 đồng/bát

 

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM