VỊT TRỜI (Hấp; nướng; om sấu; tiết canh; lòng xào dứa; canh măng; canh khoai sọ)

02/11/2019

VỊT TRỜI

(Hấp; nướng; om sấu; tiết canh; lòng xào dứa; canh măng; canh khoai sọ)

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM