Cá nghạnh om chuối đậu/rượu nếp cái/nấu dọc mùng/măng chua - Đơn giá: 470.000 đồng/kg

28/10/2019

Cá nghạnh om chuối đậu/rượu nếp cái/nấu dọc mùng/măng chua - Đơn giá: 470.000 đồng/kg

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM