Set xôi gà Tiên Yên, canh gà hầm táo đỏ (Gà file, xôi, trám chua ngọt, canh gà táo đỏ) - 780.000 đồng/sét

01/05/2020

Set xôi gà Tiên Yên, canh gà hầm táo đỏ (Gà file, xôi, trám chua ngọt, canh gà táo đỏ) - 780.000 đồng/sét

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM