MÂM GÀ (960k/mâm)

28/10/2019

Mâm gà: (Trám chua ngọt/Nộm trám/Bí xanh CB/Gà hấp/Xôi Trám/Miến): Giá – 960k/mâm

MÂM GÀ

(Trám chua ngọt/Nộm trám/Bí xanh CB/Gà hấp/Xôi Trám/Miến)

Giá: 960k/mâm

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM