MÂM TẾT CỔ TRUYỀN (Theo thời giá)

28/10/2019

Mâm tết cổ truyền: (Hành muối/Nộm trám/Gà Tiên yên hấp/Chim câu quay/chả cốm/nem trám/cá kho trám/xôi trám/bánh chưng CB/Canh măng/Canh bóng) – Giá: Theo thời giá

MÂM TẾT CỔ TRUYỀN

(Hành muối/Nộm trám/Gà Tiên yên hấp/Chim câu quay/chả cốm/nem trám/cá kho trám/xôi trám/bánh chưng CB/Canh măng/Canh bóng)

Giá: Theo thời giá

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM