Lẩu gà, xôi trám: (Trám chua ngọt/xôi trám/lạp sườn/nem, lẩu gà rượu nếp cái): giá 1.125.000 k/combo

28/10/2019

Lẩu gà, xôi trám: (Trám chua ngọt/xôi trám/lạp sườn/nem, lẩu gà rượu nếp cái): giá 1.125.000 k/combo

Lẩu gà, xôi trám: (Trám chua ngọt/xôi trám/lạp sườn/nem, lẩu gà rượu nếp cái): giá 1.125.000 k/combo.

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM