COMBO LẨU GÀ, XÔI TRÁM (980k/combo)

28/10/2019

Lẩu gà, xôi trám: (Trám chua ngọt/xôi trám/lạp sườn/nem, lẩu gà rượu nếp cái): giá 980k/combo

COMBO LẨU GÀ, XÔI TRÁM (Trám chua ngọt/xôi trám/lạp sườn/nem, lẩu gà rượu nếp cái): giá 980k/combo

NHÀ HÀNG QUẢ TRÁM